۶۲ / ۱۰۰

نشانی دفتر مرکزی

تهران، لاله زار نو، روبروی سینمای رودکی، پلاک ۳۳۹، کدپستی: ۱۱۴۵۹۳۳۱۸۴

تماس با ما

تلفن:  ۰۲۱۳۳۹۲۹۱۱۰
فکس: ۰۲۱۳۳۹۲۹۳۱۶

مدیر تولید:  ۰۹۱۲۳۰۷۱۸۷۰
مدیر فروش:  ۰۹۱۲۵۳۳۳۸۰۵