ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX

ویژه
 • ویژه
 • تجهیزات جانبی
 • مبلمان

استند ۳۷۳۳ کد ۳۷۳۳/S

۱,۰۰۴,۶۴۰ تومان۱,۲۱۹,۹۲۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

لوستر دیاموند کد ۱۴۷۵

۲,۸۰۸,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

آویز پانچی کد ۱۳۵۵

۳۲۱,۶۰۰ تومان۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX ساده

shirt-tab
فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه

آویز مثلث لوزی تسمه ای کد ۱۲۷۹

۱۸۸,۵۰۰ تومان۵۵۹,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

سرپیچ ادیسونی ساده کد ۱۲۱۵

۴۶,۸۰۰ تومان۵۴,۶۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

لوستر تسمه ای مکعب کد ۱۲۱۰

۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز توپ تسمه ای کد ۱۲۹۸

۴۰۳,۰۰۰ تومان۱,۶۳۸,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX آلترناتیو

فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه

آویز ۳ نامنظم شماره ۲ (شیپوری کوتاه، سلطنتی S 25) کد ۱۲۷۰

۱۸۱,۲۰۰ تومان۸۳۸,۵۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

چراغ دیواری ۳۷۳۵ کد ۳۷۳۵/D

۳۲۷,۶۰۰ تومان۳۹۰,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

لوستر ستاره تسمه ای کد ۱۲۹۷/۸

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX صفحه بندی فلش

shirt-tab
الکترونیک
ویژه
 • ویژه
 • موبایل
 • ساعت های هوشمند

لوستر مدل عصائی کد ۱۳۱۲

۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز ۳۷۳۵ کوچک کد ۳۷۳۵/۳

۷۰۲,۰۰۰ تومان۸۱۹,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز ستاره مینی سرپیچ E 14 کد ۱۳۶۸

۳۱۲,۰۰۰ تومان۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز شیپوری سلطنتی کد ۱۲۲۹

۲۹۶,۴۰۰ تومان۱,۲۱۶,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با آیکن

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت ها
 • آشپزی

آویز آباژوری مفتولی بزرگ ۲ تیکه کد ۱۳۲۲

۴۶۸,۰۰۰ تومان۱,۶۸۴,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

آویز قفس شیشه ای ورساچه کد ۱۳۳۱

۱,۱۹۶,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

لوستر دیاموند کد ۱۲۷۵

۸۱۹,۰۰۰ تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

استند شمشیری کوچک کد ۱۲۱۶/S

۱,۹۷۳,۴۰۰ تومان۲,۴۲۱,۹۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX چرخشی

ویژه
 • ویژه
 • آشپزی
 • مبلمان