ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX

ویژه
 • ویژه
 • تجهیزات جانبی
 • مبلمان

آویز ۳۷۳۵ کوچک کد ۳۷۳۵/۳

۷۰۲,۰۰۰ تومان۸۱۹,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز کلاهی ۸ ضلعی تک کوچک کد ۱۲۸۱/۱

۶۵۵,۲۰۰ تومان۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز طبق شیاردار کد ۱۳۱۴

۳۱۲,۰۰۰ تومان۱,۲۶۳,۶۰۰ تومان
 توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX ساده

shirt-tab
فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه

آویز زنبوری شیپوری کد ۷۵۹

۶۵۵,۲۰۰ تومان۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

آویز مدل پازل کد ۱۳۴۱

۷۰۲,۰۰۰ تومان۱,۹۶۵,۶۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

لوستر شمشیری بزرگ کد ۱۲۰۵

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

چراغ دیواری تخت شیشه خور کد ۱۲۸۵/۱

۲۶۰,۰۰۰ تومان۳۳۸,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX آلترناتیو

فشیون
ویژه
 • ویژه
 • مردانه
 • زنانه

آویز شیپوری بزرگ ۴۰ کد۸۸۷

۳۵۸,۸۰۰ تومان۱,۳۵۷,۲۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز قفسی اگلو تک بزرگ کد ۱۲۲۷

۲۲۱,۰۰۰ تومان۷۹۵,۶۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز بشقابی تک بزرگ کد ۲۶۰

۲۹۶,۴۰۰ تومان۸۸۹,۲۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

چراغ دیواری مدل گل کد ۱۴۳۲/D

۶۵۵,۲۰۰ تومان۷۴۸,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX صفحه بندی فلش

shirt-tab
الکترونیک
ویژه
 • ویژه
 • موبایل
 • ساعت های هوشمند

آویزتوپ خمره ای مشبک کد ۱۳۲۰

۵۵۹,۰۰۰ تومان۲,۴۸۰,۴۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد  

لوستر شاخه پیچ کد ۱۲۲۰

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز شیپوری سلطنتی کد ۱۲۲۹

۲۹۶,۴۰۰ تومان۱,۲۱۶,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX با آیکن

مبلمان
 • مبلمان
 • روشنایی
 • تجهیزات جانبی
 • ساعت ها
 • آشپزی

آویز اشکال هندسی کد ۱۲۸۹

۱۳۰,۰۰۰ تومان۵۱۴,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

آویز شیپوری آباژوری کد ۸۸۳

۱۶۹,۰۰۰ تومان۷۰۲,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

لوستر مدل عصائی کد ۱۳۱۱

۱,۳۷۲,۸۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد

چراغ دیواری تخت شیشه خور کد ۱۲۸۵/۲

۴۴۲,۰۰۰ تومان۵۰۷,۰۰۰ تومان
توجه!   قیمت محصولات، بدون محاسبه قیمت لامپ می باشد
ایکس تموس المنت

زبانه های محصولات AJAX چرخشی

ویژه
 • ویژه
 • آشپزی
 • مبلمان