می تونی بحث درباره آویز کره زمین بزرگ کد ۱۲۲۴ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!