می تونی بحث درباره آویز ۳ نامنظم شماره ۱ (قیفی، بشقابی S 25) کد ۱۲۷۶ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!